[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Wifi + linux> Les fonts que venen a Debian no les he provat.
>
> Les que he compil·lat i funcionen bé són aquestes:
>
> http://rt2x00.serialmonkey.com/rt2500-cvs-daily.tar.gz
>
> Diu que les fan diariament, quan les descomprimeixes surt el dia que estan
> fetes.
>
> He probat les 20050518 i les del 20050612 amb un nucli 2.6.11.10
>
> Entrant dins del directori Modules de les fonts:
> /usr/src/rt2500-cvs-20050612#
> #make
> #make install
>
> #modprobe rt2500
>
> surt una cosa així:
>
> rt2500 1.1.0 BETA2 2005/02/21 http://rt2x00.serialmonkey.com
>
> #ifup ra0
>
> I ha de funcionar!
>
> Al menys en una pci.Abans amb els drivers de ralink es penjava a la mínima
>
> cosa que feia inservible aquesta tarja.
>
> Vaig veure que van alliberar els drivers, ho vaig provar i no s'ha penjat
> més.
>
> Falta fer el mode monitor i algunes coses més.
>
> Sort!
>
> Xarx

Estic gastan la versió 1.2.1.0

Se pot ficar en mode monitor aquesta tarja?. No ho he aconseguit.


-- 
Saludos.
Pablo

Fingerprint 5607 40CF 45EF D490 B794  5056 D7B2 C3DC ABF1 CE49
Jabber: bruli@bulmalug.net
http://www.aldiagestion.com

Attachment: pgpZ7dSxkQYHG.pgp
Description: PGP signature


Reply to: