[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Wifi + linux>
> Jo tinc un ordinador sense monitor, que el controlo des d'un altre amb ssh,
> que va amb una C54Ri, amb els driver rt2500 de serialmonkey,ara fa 10 dies
> que va nit i dia, i no s'ha penjat ni una vegada. Cosa que amb els driver
> de la casa no pasava, des de que els han obert van força correctes.
> Utilitzen clau wep.
> /etc/network/interfaces:
> *******************
> auto lo ra0
> iface ra0 inet static
>     address 192.168.1.4
>     netmask 255.255.255.0
>     network 192.168.1.0
>     broadcast 192.168.1.255
>     gateway 192.168.1.1
>     up iwconfig ra0 essid Lleres && iwconfig ra0 key restricted
> CCD1D4AF1BF76692A787XXXXXX
> *********************
> Sort.
>
>
> Xarx
>
> (Fa pocs dies en sortit les fonts empaquetades per Debian al repositori de
> Etch, rt2500*)

Ostras, si.
En sid també.
apt-cache search rt2500
rt2500 - configuration tool for wireless RT2500 network cards
rt2500-base - configuration files for wireless RT2500 network cards
rt2500-source - RT2500 wireless network drivers source
-- 
Saludos.
Pablo

Fingerprint 5607 40CF 45EF D490 B794  5056 D7B2 C3DC ABF1 CE49
Jabber: bruli@bulmalug.net
http://www.aldiagestion.com

Attachment: pgp7B7elKDNnw.pgp
Description: PGP signature


Reply to: