[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: dns i apache mateixa ipLa solució que comentes és perfectament vàlida però si no vols tenir el
servidor de noms en la mateixa màquina o necessites un secundari, pots fer
servir algun de l'estil de http://www.granitecanyon.com

Salut!-----Mensaje original-----
De: Robert Garrigós Castro [mailto:robert@cataloniahosting.com] 
Enviado el: martes, 14 de junio de 2005 18:30
Para: SmartList
Asunto: dns i apache mateixa ip

Perdoneu-me si aquesta pregunta no hauria d'haver vingut a parar aquí:

Puc fer correr en la mateixa màquina amb una ùnica ip assignada un 
servidor de noms i un servidor web i altres serveis (correu, ssh...etc)? 
La pregunta ve pel fet que tinc un portàtil amb Debian i la meva web a 
casa gràcies a la ip fixa que em proporciona Telefònica amb Imagenio. El 
domini el tinc registrat amb Network Solutions com a distribuidor i 
només em permet assignar un DNS al seu panell de control. Per tant 
dedueixo que de moment la única solució que tinc és tenir el meu propi 
servidor de noms a la mateixa màquina. O hi ha una altra solució?

Gràcies.

Robert


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org


-- 
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.323 / Virus Database: 267.7.1 - Release Date: 13/06/2005
 

-- 
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.323 / Virus Database: 267.7.1 - Release Date: 13/06/2005
 Reply to: