[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: programa per llegir cd's malmesos>
>   Per a llegir els CD que estan ratllats els puleixen
> la base de lectura per a rebaixar la resina, d'aquesta
> manera es poden tornar a llegir com si fossin "nous".
> Qualsevol lloc de venta de música t'informaran de a on
> te'l poden arreglar.

El problema està en que és un cd de dades, concretament, mapes GPS (original i 
comprat, no us penseu... :-)) vols dir que es pot aplicar aquest mètode? El 
programa no és cap dels que m'heu suggerit, sento ser tant desmemoriat. Ho he 
buscat al synaptic, però res. De fet, no ho vaig veure al instalar la AMD64 
que ara tinc, sino la sarge32 que tenia abans.

RicardReply to: