[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Xarnoppix3 ...> En/na Lluís Gras va escriure el dia Sun, Jun 12, 2005 at 11:39:56AM +0200
> :
>> Resumint ... és probablement una de les maneres més ràpides de
>> instal·lar
>> una Debian.
>>
>> Em preguntava si valdria la pena fer-ne una versió que es limites a
>> instal·lar una Sarge amb entorn d'escriptori, amb configuració manual
>> guiada i rés més, que us sembla ?
>>
>> Vinga ...
>>
>
> Des de la comoditat de l'usuari final, seria genial.  Peró ... ¿ que
> aportaria de diferent respecte a la debian oficial? ¿ Que les locales ja
> estarien en català?
>
> Gràcies.

De diferent, rés ... tan sols que a costa de perdre una mica de
flexibilitat el procès d'instal·lació duraria considerablement menys temps
i aquesta a més es faria en base a les personalitzacions efectuades en
mode "live".

Vinga ...Reply to: