[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Xarnoppix3 ...En/na Lluís Gras va escriure el dia Sun, Jun 12, 2005 at 11:39:56AM +0200 :
> Resumint ... és probablement una de les maneres més ràpides de instal·lar
> una Debian.
> 
> Em preguntava si valdria la pena fer-ne una versió que es limites a
> instal·lar una Sarge amb entorn d'escriptori, amb configuració manual
> guiada i rés més, que us sembla ?
> 
> Vinga ...
> 

Des de la comoditat de l'usuari final, seria genial.  Peró ... ¿ que 
aportaria de diferent respecte a la debian oficial? ¿ Que les locales ja 
estarien en català?

Gràcies.Reply to: