[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fw: Re: usb que no acaba de...aqui reenvio algunes resp0stes a propostes rebudes sobre el tema, continuo sense saber per on agafar-ho :(
-----------------------------------


El Mon, 14 Mar 2005 23:25:06 +0100:

#potser el usb es queda curt de potència... mira connectant el 
#transformador extra al disc dur (usualment tenen un connector per 
#fer-ho) a veure si així va; sonarà tonto però amb el meu portàtil ho he 
#de fer.

hola,

doncs te el seu propi transformador, es un disc dur normal i corrent en una carcassa portàtil.

i tinc comprobat que a d'altres pc's em funcionen.

gracies

8-)
-----------------------------------------

Begin forwarded message:

Subject: Re: usb que no acaba de...


#tens aquest fitxer? 
#/lib/modules/2.6.6/kernel/arch/i386/kernel/apm.ko

doncs sembla ser que si:

root@niebla:/home/hubble# ls -lh /lib/modules/2.6.6/kernel/arch/i386/kernel/apm.ko 
-rw-r--r-- 1 root root 23K 2004-12-09 18:18 /lib/modules/2.6.6/kernel/arch/i386/kernel/apm.ko


----   --------   --------  -------    --------

aqui les fonts del .config de la configuració del kernel que està correns (2.6.6):

# ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Support
#
CONFIG_ACPI=y
CONFIG_ACPI_BOOT=y
CONFIG_ACPI_INTERPRETER=y
CONFIG_ACPI_SLEEP=y
CONFIG_ACPI_SLEEP_PROC_FS=y
CONFIG_ACPI_AC=m
# CONFIG_ACPI_BATTERY is not set
CONFIG_ACPI_BUTTON=m
CONFIG_ACPI_FAN=m
CONFIG_ACPI_PROCESSOR=m
CONFIG_ACPI_THERMAL=m
# CONFIG_ACPI_ASUS is not set
# CONFIG_ACPI_TOSHIBA is not set
# CONFIG_ACPI_DEBUG is not set
CONFIG_ACPI_BUS=y
CONFIG_ACPI_EC=y
CONFIG_ACPI_POWER=y
CONFIG_ACPI_PCI=y
CONFIG_ACPI_SYSTEM=y
# CONFIG_X86_PM_TIMER is not set

#
# APM (Advanced Power Management) BIOS Support
#
CONFIG_APM=m
# CONFIG_APM_IGNORE_USER_SUSPEND is not set
# CONFIG_APM_DO_ENABLE is not set
CONFIG_APM_CPU_IDLE=y
# CONFIG_APM_DISPLAY_BLANK is not set
# CONFIG_APM_RTC_IS_GMT is not set
# CONFIG_APM_ALLOW_INTS is not set
# CONFIG_APM_REAL_MODE_POWER_OFF is not set

Coms es veu, em sembla que tinc l'apm en mòdul carregable (crec que esta be no?),


root@niebla:/home/hubble# lsmod | grep apm
root@niebla:/home/hubble# lsmod | grep a 
vfat          12032 1 
fat          40256 1 vfat
ppp_deflate       5120 0 
zlib_deflate      21400 1 ppp_deflate
ppp_async        9856 1 
ppp_generic      24980 7 ppp_deflate,bsd_comp,ppp_async
ipt_state        1664 11 
iptable_nat      26284 2 ipt_MASQUERADE
ip_conntrack      39184 3 ipt_state,ipt_MASQUERADE,iptable_nat
iptable_filter     2432 1 
ip_tables       19072 4 ipt_state,ipt_MASQUERADE,iptable_nat,iptable_fil 
ter
usb_storage      27008 0 
usbcore        93404 7 usb_storage,ehci_hcd,ohci_hcd,mdc800,usbvideo
v4l1_compat      13828 0 
snd_via82xx      23328 0 
gameport        3840 2 snd_via82xx,snd_intel8x0
snd_mpu401_uart     6528 2 snd_via82xx,snd_intel8x0
snd_rawmidi      20384 3 snd_seq_midi,snd_seq_virmidi,snd_mpu401_uart
snd_seq_device     6920 4 snd_seq_midi,snd_seq_oss,snd_seq,snd_rawmidi
nvidia_agp       6044 1 
agpgart        27816 1 nvidia_agp
thermal        10384 0 
processor       14256 1 thermal
fan           3084 0 
ac           3596 0 
snd_ac97_codec     61956 2 snd_via82xx,snd_intel8x0
nvidia        4815444 0 

pero no el tinc carregat!,

--------    ------   -------

miro de carregarlo:

root@niebla:/home/hubble# modprobe apm 
FATAL: Error inserting apm (/lib/modules/2.6.6/kernel/arch/i386/kernel/apm.ko): No such device

root@niebla:/home/hubble# modprobe /lib/modules/2.6.6/kernel/arch/i386/kernel/apm.ko 
FATAL: Module /lib/modules/2.6.6/kernel/arch/i386/kernel/apm.ko not found.

be, doncs aixó te que haber donat un missatge a la arrencada segur, llavors vaig a veure logs:

root@niebla:~# dmesg | grep apm
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac)
apm: overridden by ACPI.
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac)
apm: overridden by ACPI.

sembla ser que ACPI fa un overriden a apm (ves-t'en a saber que vol dir pero sona molt malament)

root@niebla:~# cat /var/log/syslog | grep apm
Mar 14 07:51:16 localhost kernel: apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac)
Mar 14 07:51:17 localhost kernel: apm: overridden by ACPI.
Mar 14 07:51:17 localhost modprobe: FATAL: Error inserting apm (/lib/modules/2.6.6/kernel/arch/i386/kernel/apm.ko): No such device 
Mar 14 07:59:04 localhost kernel: apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac)
Mar 14 07:59:04 localhost kernel: apm: overridden by ACPI.
Mar 14 07:59:04 localhost modprobe: FATAL: Error inserting apm (/lib/modules/2.6.6/kernel/arch/i386/kernel/apm.ko): No such device 
Mar 14 08:12:54 localhost kernel: apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac)
Mar 14 08:12:54 localhost kernel: apm: overridden by ACPI.
Mar 14 08:12:54 localhost modprobe: FATAL: Error inserting apm (/lib/modules/2.6.6/kernel/arch/i386/kernel/apm.ko): No such device 
Mar 14 16:51:47 localhost kernel: apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac)
Mar 14 16:51:47 localhost kernel: apm: overridden by ACPI.
Mar 14 16:51:47 localhost modprobe: FATAL: Error inserting apm (/lib/modules/2.6.6/kernel/arch/i386/kernel/apm.ko): No such device 
Mar 14 20:52:41 localhost kernel: apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac)
Mar 14 20:52:41 localhost kernel: apm: overridden by ACPI.
root@niebla:~# 

sembla que es un problema constant de l'apm del qual no m'habia adonat.

al lilo no tinc res que faci referencia a apm ni a acpi, no se si es important, com que veig que ja els carrega al arrencar el sistema (al menys crec que tot em funciona be) i no he pensat que sigui necesari posar res d'aixó.

be, no se m'acudeix res mes, i a tu?

gracies

Hubble, 8-)


-- 
********************************************************************
  Reply to: