[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt-get falla a través de proxy> És un gestor de continguts implantat en 'maquinari' (un cisco).


Llavors és més que probable que tingui alguna interfície web per
configurar-lo i molt probablement hi hagin restriccions per defecte a
nivell de extensions ( *.gz ... ) i tipus MIME ( application/gzip,
application/x-gzip ) amb el que no pots recuperar el packages.gz ... és
una idea ...

Reply to: