[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt-get fallaSi tens les direccions del proxy prova de fer el següent:
# export http_proxy=xxx.xxx.xxx.xxx:yyyy

# export ftp_proxy=xxx.xxx.xxx.xxx:yyyy

Substituint les X  per la ip del
proxy i les Ys per el port que tens obert 

Ja diràs si funciona


---
jlladono@pie.xtec.es wrote:
Hola,
> 
> no sé si algú ha 'patit' la següent
experiència.
> 
> Una màquina les peticions http de la qual passen a través
d'un gestor de 
> continguts (un proxy),
> i el "apt-get update", etc falla
en les descàrregues indicant BAD 
> REQUEST, o bé falla la descompressió
dels arxius.
> 
> Em feia gràcia plantejar-ho aquí, a la llista, abans
de cercar a Google...
> 
> -- 
> Salutacions...Josep
> http://www.geocities.com/SiliconValley/Horizon/1065/

> --
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org

> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

> 
> Reply to: