[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt-get falla a través de proxyÉs un gestor de continguts implantat en 'maquinari' (un cisco).

En/na Lluís Gras ha escrit:

Hola,

no sé si algú ha 'patit' la següent experiència.

Una mà quina les peticions http de la qual passen a través d'un gestor de
continguts (un proxy),
i el "apt-get update", etc falla en les descà rregues indicant BAD
REQUEST, o bé falla la descompressió dels arxius.

Em feia grà cia plantejar-ho aquí, a la llista, abans de cercar a
Google...

No em queda clar sí hi ha un "proxy" + un gestor de continguts (
Dansguardian per exemple ) o bé està el proxy a seques. Si és el primer
cas la configuració per defecte del Dansguardian és molt restrictiva i
potser els trets anirien per quelcom semblant en el teu cas.

Vinga ...
--
Salutacions...Josep
http://www.geocities.com/SiliconValley/Horizon/1065/
--Reply to: