[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: instal·lador debian sargeel Wed, 29 Dec 2004 19:22:39 +0100 en/na
Jordi Mallach <jordi@debian.org> va dir:

> Es suposa que base-config, quan s'executa una vegada amb èxit, elimina
> aquesta entrada de l'inittab i la reemplaça per un getty. Pots fer-ho tu
> mateix.

doncs així ho farem ;)

gràcies.

salutacions, 

pau.Reply to: