[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: fent carta als reisOn Fri, Dec 24, 2004 at 08:08:57PM +0100, Guillem Barba wrote:
> La targeta wireless busco una que suporto el tipus "g" (54Mb) i el ¿driver? 
> hostAP (estic llegint-me els tutorials de 
> http://www.sincables.net/modules.php?name=Sections&op=listarticles&secid=2). 
> Per allà comenten DLink, algú em pot confirmar (si pot ser un model concret 
> millor, és per anar sobre segur) quedaria més tranquil. Si a més, té antena 
> amb cable (el servidor està una mica amagat i per, sense posar antenes 
> "rares" millorar la cobertura), millor. El servidor corre Debian.

Uff. wireless, PCI i control·lador lliure és una mescla difícil.
http://oskuro.net/blog/freesoftware/pci-wireless-2004-11-04-18-16
http://oskuro.net/blog/freesoftware/wireless-success-2004-11-26-22-32

Intenta trobar targetes basades en prism. Això no garanteix que et
funcione, però tens prou probabilitats.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: