[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: programa nomines> hola!
>
> sabeu algun programa q ajude a fer nomines en linux? he mirat facturalux
> i bulmages i cap dels dos serveix per al cas :( s'ha d'acabar fent anar
> window, si vols fer-ne a un ordinador.  En coneixeu d'alguna alternativa?
>
> gracies per avançat
> laura
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
>
>
>

Em sona alguna cosa com Fenicius ???Reply to: