[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Actualització: Caos al Consell de Ministres de la UE amb la directiva de patents de programariNo tinc temps per redactar. 

Al final ahir dilluns a la nit va apareixer a la web del consell l'ordre del dia complet per
avui d'aquí a 10 minuts (és a dir la llista de punts A que faltava):

http://register.consilium.eu.int/pdf/en/04/st16/st16107.en04.pdf

(la directiva de patents de programari, titolada "on the patentability of computer implemented
inventions" és l'últim de 16 punts A que s'adoptaran tots junts sense discussió al principi,
excepte si algun estat s'hi oposa).

També apareix en una agenda per a la premsa a 

http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/83233.pdf

En aquesta agenda (modificada ahir) diu que no hi haurà discussió i 
que el debat (sobre altres coses, suposo) es podrà seguir a la sala de 
premsa (per premsa i public) per un circuit tancat de TV. Però altres fonts
deien ahir que no hi hauria cirucit tancat ni enregistrament.

Avui cap a les 11:00 el servei de premsa del Consell hauria de saber
si s'han aprovat per assentiment, sense discussió la posició comuna
sobre patents de programari al Consell d'Agricultura i Pesca d'avui.

En qualsevol cas encara quedarà més tràmit (o bé al Consell en una continuació
de la primera lectura o bé al Parlament en segona lectura). Excepte si es retirés
la directiva, que no és probable avui.


En aquestes poques hores han passat algunes coses:

La protesta a la web ha aplegat milers d'adhesions:
http://demo.ffii.org/support.php
http://kwiki.ffii.org/Demo0412En
(algú sap què vol dir "Rollmop" en anglès ? )

També hi ha hagut protestes al carrer a Berlin, i el grup parlamentari 
europeu dels Verds/ALE ha demanat que es troni a obrir el debat al Consell
http://www.greens-efa.org/en/press/detail.php?id=2213&lg=en

L'alcalde de Munich també ha demanat a la ministra alemana d'agricultura 
que no es precipiti la decisió

http://kwiki.ffii.org/Ude041220En 
i la ministra diu que hauria passat la pilota altre personal ministerial 
o diplomàtic a Brussel·les 
http://kwiki.ffii.org/Kuenast041221En

Ahir el Dow Jones VWD deia que Holanda finalment no posaria el punt 
a l'agenda, però el cas és que li ha posat. La noticia, tanmateix reflexa
alguna mena de tensió interna al Consell i no seria sorprenent que 
algun estat s'oposés a la votació sense debat d'avui
http://www.vwd.de/vwd/news.htm?id=23401632&navi=home&sektion=wirtschaftpolit

Més notícies a 
http://kwiki.ffii.org/SwpatcninoEn

- jo també vull una Europa lliure de patents de programari  -
--------------------------------------------------------------
 EuropeSwPatentFree - http://EuropeSwPatentFree.hispalinux.es
--------------------------------------------------------------
http://patents.caliu.info

Xavi Drudis Ferran
xdrudis@tinet.org

----- End forwarded message -----

-- 
- jo també vull una Europa lliure de patents de programari  -
--------------------------------------------------------------
 EuropeSwPatentFree - http://EuropeSwPatentFree.hispalinux.es
--------------------------------------------------------------
http://patents.caliu.info

Xavi Drudis Ferran
xdrudis@tinet.org

----- End forwarded message -----

-- 
- jo també vull una Europa lliure de patents de programari  -
--------------------------------------------------------------
 EuropeSwPatentFree - http://EuropeSwPatentFree.hispalinux.es
--------------------------------------------------------------
http://patents.caliu.info

Xavi Drudis Ferran
xdrudis@tinet.org

----- End forwarded message -----

-- 
- jo també vull una Europa lliure de patents de programari  -
--------------------------------------------------------------
 EuropeSwPatentFree - http://EuropeSwPatentFree.hispalinux.es
--------------------------------------------------------------
http://patents.caliu.info

Xavi Drudis Ferran
xdrudis@tinet.orgReply to: