[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Docscaliu-info] Actualització: Caos al Consell de Ministres de la UE amb la directiva de patents de programariOn Tue, Dec 21, 2004 at 09:51:51AM +0100, xdrudis wrote:
> No tinc temps per redactar. 

Menys mal, no m'imagine que et pots haver deixat sense dir, la veritat
;)

Gràcies per mantindre-nos informats, Xavi!

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/Reply to: