[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Error de "locales"Hola, fa poc m'ha començat a sortir el següent error:

can't set the locale; make sure $LC_* and $LANG are correct

Em surt quan crido al man, i en general quan instal·lo altres
aplicacions (per exemple l'altre dia instal·lant el php, o algun
paquet extra del perl). He trastejat una mica amb al /etc/locale.gen,
i després executar el locale-gen, però res. Després he provat de
fer-ho automàticament amb el dpkg-reconfigure locale, però res de res
:( Alguna idea?

Gràcies.

Marc.Reply to: