[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: caràcters extranys a GnuPGOn Fri, Dec 17, 2004 at 08:40:16PM +0100, Jordi Sayol wrote:
>  Fa uns dies que vaig instal.lar el GnuPG i tot funciona correctament
>  excepte en que el caraters 'no estandars', accents, c trencada, etc. no es
>  mostren correctament desde un ternimal de gnome.

Hola Jordi,

La versió de gnupg que hi ha a testing té el fitxer de la traducció
corrupte. :( Si instal·leu la versió d'unstable hauria de ser suficient.

No crec que el mantenidor ho arregle per a Sarge, pq el gnupg ja està
congelat per al llançament de sarge.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: