[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Reinstal·lar LILOhola! 

jo crec que amb el cd de la knoppix n'hauries de fer prou. entres, fas lilo (utilitzant el fitxer lilo.conf de la teva partició lilo) i avall, no?

si no hi ha opcio de dir-li quin lilo.conf pots executar, potser fent un chroot i posant-te com arrel la teva particio de linux, podràs executar lilo tal i com ho solies fer...

a veure si et funciona..

salutacions, 

pau.

el Sat, 18 Dec 2004 22:39:17 +0100 en/na
Pau Climent i Pérez <paucliment@ya.com> va dir:

> Ei,
> 
> hola a tot*s, ... fa prou temps que no escric a la llista.
> 
> Resulta que he reinstal·lat Windows XP (és una cosa més que té, que cal 
> abocar la merda que acumula de tant en tant), i clar, com es creu l'amo 
> del món m'ha esborrat el LILO. La qüestió és que no tinc el CD de la 
> Debian, i clar, no puc fer allò de "boot: rescbf24 root=/dev/hda2".
> 
> Alguna idea? Existeix LILO per a DOS? Vull dir, un instal·lador de LILO 
> per a windows?
> 
> Només tinc el CD de la Knoppix, pot servir-me?
> 
> Ajudeu-me, que encara esteu a temps per a ser bons aquest any, i el pare 
> Noël vos durà regalets, hehe.
> 
> Pau.
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Reply to: