[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Com apt-cdrom add (el CD de knoppix)?> A Dimecres 08 Desembre 2004 20:24, Lluis va escriure:
>> El 08/12/04, a les 18:11:06, Pere H. Casellas ens deleità amb les
>> següents
>> paraules: [...]
>>
>> > Vodria, d'alguna manera, extreure els ".deb" que formen una knoppix,
>> > després faria sense problema un "dpkg-scanpackages" i un CD per afegir
>> > amb "apt-cdrom add".
>>
>> hola
>>
>> doncs per a fer aixo tens la utilitat dpkg-repack
>>
>> apa!
>
> Hum... no havia necessitat mai fer servir aquest comanament, i funciona!
> gracies.
>
> Però... com que veig que
>
>   dpkg-repack
>
> exigeix donar el nom o noms dels paquets a repackejar i no admet " * " per
> defecte se m'acudeix un petit script que utilitzi la sortida del
> comanament
>   dpkg -l
>
> quelcom com ara:
>
> dpkg -l | gawk '{print $2}' > nom-paquets.txt
> n=$(wc nom-paquets.txt | gawk '{print $1}'
> nn=$(echo *$n-5" | bc)
> tail -$nn nom-paquets.txt > nom-paquets-net.txt
> for nom in $(less nom-paquets-net.txt); do
> dpkg-repack $nom
> done
>
> salut!
> Pere H. Casellas
>
>
>
Potser tan sols afegir-hi al principi un export COLUMNS=200 perque sino em
dona la sensació que alguns noms de paquets quedaran retallats ???Reply to: