[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Com apt-cdrom add (el CD de knoppix)?A Dimecres 08 Desembre 2004 20:24, Lluis va escriure:
> El 08/12/04, a les 18:11:06, Pere H. Casellas ens deleità amb les següents
> paraules: [...]
>
> > Vodria, d'alguna manera, extreure els ".deb" que formen una knoppix,
> > després faria sense problema un "dpkg-scanpackages" i un CD per afegir
> > amb "apt-cdrom add".
>
> hola
>
> doncs per a fer aixo tens la utilitat dpkg-repack
>
> apa!

Hum... no havia necessitat mai fer servir aquest comanament, i funciona! 
gracies.

Però... com que veig que 

  dpkg-repack 

exigeix donar el nom o noms dels paquets a repackejar i no admet " * " per 
defecte se m'acudeix un petit script que utilitzi la sortida del comanament
  dpkg -l

quelcom com ara:

dpkg -l | gawk '{print $2}' > nom-paquets.txt
n=$(wc nom-paquets.txt | gawk '{print $1}'
nn=$(echo *$n-5" | bc)
tail -$nn nom-paquets.txt > nom-paquets-net.txt
for nom in $(less nom-paquets-net.txt); do
dpkg-repack $nom
done

salut!
Pere H. CasellasReply to: