[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Com apt-cdrom add (el CD de knoppix)?Hola a tothom,
El meu primer missatge a la llista... després de cert temps a l'escolta...

Darrerament, per instal·lar debian només faig servir knoppix (3.3) i (3.7) i 
després afegeixo els CDs de woody, ubuntu i altres.

El problema es que els paquets originals de knoppix en cas de desistal·lar-los 
no els puc recuperar amb "apt-get install" (nota: no tinc el sources.list 
apuntant a internet, només a CD's locals).

Vodria, d'alguna manera, extreure els ".deb" que formen una knoppix, després 
faria sense problema un "dpkg-scanpackages" i un CD per afegir amb "apt-cdrom 
add".

Com extreure els .deb ? Ho puc fer directament des del CD o una vegada 
instal·lat el sistema de nou sobre disc dur es poden recrear amb algun script 
els debs ja instal·lats? ...

salut,
PereReply to: