[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

limit de velocitat de transferència per sshbones!!

per tal de minimitzar els forats de seguretat, m'agrada accedir via ssh en
lloc de ftp per a transmetre dades, però hi ha un detall que no he
aconseguit solventar. pareix que hi ha un límit d'un mega per a la
transmissió. és a dir, tot i que estic en xarxa local i que no hi ha cap
tallafocs ni res d'especial entre les màquines, la velocitat de
transferència mai puja d'1 mega. per ftp, en canvi, va al màxim de
velocitat possible. algú sap alguna cosa d'aquesta limitació?

faig servir el gftp, per si això pot ser d'alguna ajuda.

moltes gràcies


muzzol

-- 
========================
     ^ ^
     O O
    (_ _)
muzzol(a)mail.ru
========================
jabber id: muzzol(a)jabber.dk
========================
No atribueixis qualitats humanes als ordinadors.
No els hi agrada.
========================
<echelon spamming>
bomb terrorism bush aznar teletubbies
</echelon spamming>Reply to: