[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: limit de velocitat de transferència per ssh> per tal de minimitzar els forats de seguretat, m'agrada accedir via ssh en
> lloc de ftp per a transmetre dades, però hi ha un detall que no he
> aconseguit solventar. pareix que hi ha un límit d'un mega per a la
> transmissió. és a dir, tot i que estic en xarxa local i que no hi ha cap
> tallafocs ni res d'especial entre les màquines, la velocitat de
> transferència mai puja d'1 mega. per ftp, en canvi, va al màxim de
> velocitat possible. algú sap alguna cosa d'aquesta limitació?

Dons estic amb tu amb el tema d'usar conexions segures per a transmetre
dades, però mai m'he trobat amb el k dius. Sempre m'ha anat a velositats
normals.

Has de tenir en compte dos punts:

-El ssh usa encriptació, i per tant les màquines que transmeten,
necessiten ser màquines més potents q per un simple ftp. (O més potents
no estar menys carregades)

-Al usar encriptació per transmetre dades, s'envien més dades per la
xarxa q amb una simpre transmisió per ftp. Quan per ftp envien 1M per la
xarxa, realment el trafic que provoques per la xarxa, és més de un mb.
Per ssh, s'envia força més "palla" q per ftp (a causa de l'encriptació).

Et recomano el programa iperf per a que puguis fer les proves de
velositat a la transmisió. Amb ell podras veure quina és la velositat de
la teva xarxa en condicions normals, i despres de aplicar-li un tunel
ssh.

Espero haber-te ajudat.


Sort!

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: