[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mldonkey m'atura la màquina> Prova de
> limitar la cpu i la memoria ram de l'usuari que executa el mldonkey. 

Sembla una bona idea, però, ejem..., com es fa això? (soc novatillo...)
Gràcies
RicardReply to: