[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Grub: Falta NTLDR
PD: Perdoneu per la resposta q no va molt envientada a la llista

Si de veritat m'he carregat alguna cosa del WinXP ja em buscaré la vida, pero aquí preguntava per la part del (paquet Debian del) Grub. :)

Mmmm a veure, quan tenia el Lilo podia accedir sense problemes al WinXP i sembla que quan vaig instal·lar el Grub va passar alguna cosa. Accedeixo a la partició WinXP via Nautilus sense problemes i sembla que tot està en ordre allà. El missatge d'error el dóna el Grub mateix.

Vols dir que no es tracta "només" de trobar la passarel·la des del Grub fins al WinXP? Algun cop m'havia passat amb el Lilo de no poder accedir a una partició existent de Windows, però editant algun fitxer s'arreglava.

(Seria una solució treure el Grub i tornar a instal·lar el Lilo?)

Quim

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: