[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: NFS> Estic intentant compartir un directori mitjançant NFS, però en el ordinador 
> client, aquesta s'em munta amb l'usuari 500 i el grup 500 (usuari i grup que 
> no em surten en el gestor d'usuaris...) pel que puc veure el contingut, però 
> s'em nega el permís d'escriptura. Al servidor, el directori és del meu 
> usuari, no pas del 500...Tinc vàries preguntes:
> 1 - què o qui és l'usuari i grup 500, com és que no surt al gestor d'usuaris?

Dons aquest usuari i grup són els propietaris dels teus arxius dins del
servidor k exporta. És possible k els dos usuaris tinguin el mateix nom,
però no el mataix id.

> 2 - com puc muntar aquest directori remot en el client com a usuari normal?

De forma normal? Quina és la forma no normal? :P

O afegeixes una linia semblant a akesta al /etc/fstab:

ip-servidor-nfs:/directori/exportat /mnt/nfs/  nfs      rw     0 0

O fas un mount de tota la vida...

mount -t nfs ip-servidor-nfs:/directori/exportat /mnt/nfs

> Ja posats, si em feu 5 cèntims de la compartició remota amb NFS a veure on la 
> espifio... crec que he seguit al peu de la lletra un mini-howto que sortia en 
> una revista, però allà no es mencionava el senyor 500 ni el grup 500...

Dons tot i q hi han forces webs q expliquen molt bé com funciona....

Quan exportes un directori per nfs, l'exportes per una ip de confiança.
La màquina que monta el directori exportat, veurà el contingut com si
fos local, és a dir, els id's i els permisos que tinguis al servidor
seran els que veuran els de la maquina q moti el recurs exportat.

Per tant, un arxiu exportat pel servidor el qual l'usuari whats amb id
500 n'es el propietari, serà vist com a un arxiu de propietari SaRRiO en
la maquina client si l'usuari SaRRiO té d'id 500.

Per solventar aquest "problema" existeixen altres serveis com el niss..

I un munt de documentació molt bona per internet :)


Sort!

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: