[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Trimming amb bash> Les,
> Més compacte.
>
> #!/bin/bash
> A="  dd  dd  "
> echo ".${A}."
> A=$(echo ${A}|tr -d [:blank:])
> echo ".${A}."
>
> Apa,
> Joan

Kony !!! ... aquest encara m'agrada més ... ;-)

Bé a títol informatiu i per a les futures generacions deixo constància de
les possibilitats comentades.

#!/bin/bash
x="hda1 0 9 7 "
numero="hda1 0 9 7 "
A="hda1 0 9 7 "

echo "Ara x és \"$x\""
echo "\"$x\"" > /tmp/temporal
tr -d [:blank:] < /tmp/temporal > /tmp/temporalfinal
x=`eval head -n 1 /tmp/temporalfinal`
echo "Després x és $x"

echo "Ara numero és \"$numero\""
numero=${numero%[ ]*}
echo "Després numero és \"$numero\""

echo "Ara A és \"${A}\""
A=$(echo ${A}|tr -d [:blank:])
echo "Després A és \"${A}\""


############################3

Amb la següent sortida


cosa@ns:~$ ./trim.sh
Ara x és "hda1 0 9 7 "
Després x és "hda1097"
Ara numero és "hda1 0 9 7 "
Després numero és "hda1 0 9 7"
Ara A és "hda1 0 9 7 "
Després A és "hda1097"


Joan, Josep si viviu aprop de Molins de Rei teniu unes birres pagades a la
"Traska Truska" ( local molt recomanable on no venen cocacoles i es
limiten al vi, cava, cervessa, aigua, sucs i "enfilalls" ).Reply to: