[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Trimming amb bash> >PD: Per cert algú de vosaltres sap com fer l'equivalent a un trim d'una
> >variable amb bash
> >
> >
>
> Mira, com que són vacances, m'he mirat el que buscaves.
> Funciona tant per hda?? com per hda?:
>
>
> #!/bin/bash
> x="hda10"
> # el disc son des de lesquerra, tres caracters
> disc=${x::3}
> # el numero es el que hi ha a partir de la posicio 3a
> numero=${x:3}
> echo "disc $disc"
> echo "numero $numero"
>

Bones d9 ... abans volia dir el 5 i no l'u ... em sembla que ja ho tinc més
aprop ...

Amb x="1 0 9 7"
echo "\"$x\"" > /tmp/temporal
tr -d [:blank:] < /tmp/temporal > /tmp/temporalfinal    # man tr
x= `eval head -n 1 /tmp/temporalfinal`
echo "Ara x és $x"

i obting :

Ara x és "1097"

Que ja em serveix ;-)


---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.734 / Virus Database: 488 - Release Date: 04/08/04Reply to: