[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mozilla Firefox passa del locale catalàOn Mon, Aug 02, 2004 at 08:30:57PM +0200, Quim Gil wrote:
> >Si l'arranques des d'una consola, et surt algo de debug sobre l'idioma?
> >En plan: selected locale: ca-CA
> qgil@tort:~$ mozilla-firefox
> Warning: $XPSERVERLIST not set and /etc/init.d/xprint not found;
> printing will not work.
> Please install the xprt-xprintorg package
> qgil@tort:~$
> 
> Bé, no és greu.

No poc ;)

Pots posar "set -x" al principi del script /usr/bin/firefox i veure què
diu?

açò és raro, raro, raro.

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: