[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mozilla Firefox passa del locale catalàOn Mon, Aug 02, 2004 at 05:12:07PM +0200, Quim Gil wrote:
> Tinc instal·lats els paquets
> mozilla-firefox 0.9.1-6
> mozilla-firefox-locale-ca 0.9.1-1
> Però el navegador surt en anglès. Abans d'actualitzar les versions 
> estava en català.

On Mon, Aug 02, 2004 at 05:24:32PM +0000, Albert Farrés wrote:
> A mi em passa el mateix amb el mozilla (1.6) i el thunderbird (0.7.1).
> El firefox (0.8) de moment el tinc amb català.

Quim, tens la variable LANG definida a ca_ES (qualsevol de les quatre)?
S'ha acabat d'instal·lar mozilla-firefox correctament?
mozilla-firefox-locale-ca 0.9.1-1 tenia un error que he corregit en
0.9.1-2.

Albert, tens els paquets de català corresponents per a moz i tb?
A mi em funcionen(tm) tots 3.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: