[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mozilla Firefox passa del locale catalàOn Mon, Aug 02, 2004 at 06:42:25PM +0200, Quim Gil wrote:
> >Quim, tens la variable LANG definida a ca_ES (qualsevol de les quatre)?
> Ho tinc tot a ca_ES.

Fale.

> >S'ha acabat d'instal·lar mozilla-firefox correctament?
> Tot funciona. He fet dpkg-reconfigure de tots dos paquets per si un cas

dpkg -s mozilla-firefox |grep Status ?

dpkg --configure -a no fa res, no?

> >mozilla-firefox-locale-ca 0.9.1-1 tenia un error que he corregit en
> >0.9.1-2.
> L'he baixat i instal·lat, però segueix sortint en anglès.

Ja veus, jo l'acabe de baixar en aquest ordinador que no el tenia
instal·lar i va bé.

Tens el fitxer de català tant a /var/lib/mozilla-firefox/chrome.d con
en ../locale.d?

Si l'arranques des d'una consola, et surt algo de debug sobre l'idioma?
En plan: selected locale: ca-CA

Jordi, out of ideas ;)
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: