[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mozilla Firefox passa del locale català
dpkg -s mozilla-firefox |grep Status ?

tort:/home/qgil# dpkg -s mozilla-firefox |grep Status
Status: install ok installed


dpkg --configure -a no fa res, no?

tort:/home/qgil# dpkg --configure -a
tort:/home/qgil#Tens el fitxer de català tant a /var/lib/mozilla-firefox/chrome.d con
en ../locale.d?

50ca-locale a chrome.d
50_locale-ca-CA a /locales.d (no locale.d)Si l'arranques des d'una consola, et surt algo de debug sobre l'idioma?
En plan: selected locale: ca-CA

qgil@tort:~$ mozilla-firefox
Warning: $XPSERVERLIST not set and /etc/init.d/xprint not found;
printing will not work.
Please install the xprt-xprintorg package
qgil@tort:~$


(és que no tinc impressora)


Jordi, out of ideas ;)

Bé, no és greu. Tinc una altra pregunta guardada sobre el gphoto2 que ja m'amoïna més. ;)

Quim

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: