[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Maleïdes barretes verdes!També podríes probar amb "gnome-core", tot i que no sé en què es
diferència respecte al desktop-environment.

On Sat, 17 Jul 2004 00:25:55 +0200, Jordi Mallach <jordi@debian.org> wrote:
> On Fri, Jul 16, 2004 at 11:13:32AM +0200, Quim Gil wrote:
> > El Metacity ve per defecte si fas la instal·lació del meta-paquet "gnome".
> 
> "gnome-desktop-environment" no isntal·larà tantissimes coses, potser ho
> prefereixes.
> 
> > Pel que fa a l'error de l'xscreensaver, te'l dóna perquè no el tens
> > instal·lat, la qual cosa tampoc no és greu. O bé l'instal·les o bé
> > cliques a la finestreta d'error on diu que no et torni a avisar d'aquest
> > error.
> 
> xscreensaver s'instal·la també si instal·les "gnome".
> 
> > Pel que fa a l'error del XKB, igual és el mateix que em va sortir a mi
> > quan fa uns dies vaig reinstal·lar tot de nou i ningú no ha respost
> > (snif snif). Adjunto el meu correu al final ni que sigui perquè vegis si
> > estàs o no sol en aquest món.  :)
> 
> tens el paquet "xlibs" instal·lat?
> 
> Jordi
> --
> Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
> jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
> GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/
> 
> 
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
>Reply to: