[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: USB memory stickOn dc, 2004-06-02 at 07:27, Josep Lladonosa i Capell wrote:
> En/na Orestes Mas ha escrit:
> >
> >Només un detall que m'he trobat: Normalment usen un sistema de fitxers
> >VFAT però sense taula de particions (com un disquet, però de gran
> >capacitat). Això a mi em donava problemes en intentar accedir-hi des de
> >GNU/Linux i la solució que vaig trobar va ser crear-hi una taula de
> >particions amb cfdisk o similar, i després formatar-lo amb FAT.
> >  
> >
> Quins problemes?
> 
> El que expliques em recorda als discos magneto-òptics de 128MB i 640MB, 
> que es podien formatar amb o sense taula de particions.
> A mi no em donaven cap problema, en tots dos casos. La qüestió era 
> muntar el dispositiu adequat:
>  /dev/sda1 en el cas de disc amb taula de particions, o bé /dev/sda en 
> el cas de no existir la taula.
> Aquest darrer era, com bé dius, com un disquet, habitualment anomenat 
> "superfloppy"...

Mmmm... ara ja fa algun temps i no recordo bé què va passar. Potser era
el que tu apuntes, que vaig intentar muntar /dev/sda1 (seguint algun
HOWTO d'internet) sense que el dispositiu tingués taula de particions.

Sigui com sigui, ara ja em va bé. Només ho deia per si algú s'hi
trobava.

Orestes.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: