[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

USB memory stickM'han regalat un USB memory stick i no acabo de trobar la manera d'accedir a ell.

Si el connecto amb USB Viewer el veig però no trobo la manera de passar-li dades.

Si serveix d'alguna cosa, vaig amb kernel 2.6.6-1-k7 i Gnome 2.6.

Això és el que diu l'USB Viewer:

Flash Disk
Manufacturer: USB
Serial Number: 1B5816D940518436
Speed: 12Mb/s (full)
USB Version:  1.10
Device Class: 00(>ifc )
Device Subclass: 00
Device Protocol: 00
Maximum Default Endpoint Size: 64
Number of Configurations: 1
Vendor Id: 0ea0
Product Id: 6828
Revision Number:  1.10

Config Number: 1
	Number of Interfaces: 1
	Attributes: 80
	MaxPower Needed: 100mA

	Interface Number: 0
		Name: usb-storage
		Alternate Number: 0
		Class: 08(stor.)
		Sub Class: 6
		Protocol: 50
		Number of Endpoints: 3

			Endpoint Address: 81
			Direction: in
			Attribute: 2
			Type: Bulk
			Max Packet Size: 64
			Interval: 0ms

			Endpoint Address: 02
			Direction: out
			Attribute: 2
			Type: Bulk
			Max Packet Size: 64
			Interval: 0ms

			Endpoint Address: 83
			Direction: in
			Attribute: 3
			Type: Int.
			Max Packet Size: 2
			Interval: 255ms

Quim

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: