[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: USB memory stickOn dt, 2004-06-01 at 13:31, Carles Company Soler wrote:
> A Dimarts 01 Juny 2004 13:26, Quim Gil va escriure:
> > M'han regalat un USB memory stick i no acabo de trobar la manera
> > d'accedir a ell.
> 
> Normalment has de carregar el modul usb-storage i llavors hi pots accedir 
> per /dev/sda1 o /dev/sdX1 (on x és a,b,c,...) i 1 és la primera partició. 
> Normalment els has de montar com a vfat.
> 
> Au! 

Només un detall que m'he trobat: Normalment usen un sistema de fitxers
VFAT però sense taula de particions (com un disquet, però de gran
capacitat). Això a mi em donava problemes en intentar accedir-hi des de
GNU/Linux i la solució que vaig trobar va ser crear-hi una taula de
particions amb cfdisk o similar, i després formatar-lo amb FAT.

Salut.

Orestes

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: