[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

postfix qmgrhola a tots/es,
he estat provant el còctel postfix+spamassassin+razor+amavis i, per
dubtes sobre com configurar l'aprenetatge de l'spamassassin he tornat
endarrera
el problema és que tot i haver eliminat les linies de l'amavis a main.cf
i master.cf i haver reiniciat el postfix, un correu s'ha quedat perdut
sense haver-se pogut entregar.

 postfix/qmgr[21458]: warning: connect to transport amavis-smtp: No such
file or directory

com puc esborrar aquest correu de la cua?

gràcies i fins aviat
-- 


esteve serra clavera
jotm@e-club.info

Attachment: signature.asc
Description: Esta parte del mensaje =?ISO-8859-1?Q?est=E1?= firmada digitalmente


Reply to: