[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: postfix qmgrHola,

On May/09/2004, esteve serra clavera wrote:

> el problema és que tot i haver eliminat les linies de l'amavis a main.cf
> i master.cf i haver reiniciat el postfix, un correu s'ha quedat perdut
> sense haver-se pogut entregar.
> 
>  postfix/qmgr[21458]: warning: connect to transport amavis-smtp: No such
> file or directory
> 
> com puc esborrar aquest correu de la cua?

man postsuper

postsuper -d IDENTIFICADOR_CORREU

(per saber l'IDENTIFICADOR_CORREU, mailq)

-- 
Carles Pina i Estany		GPG id: 0x8CBDAE64
	http://pinux.info
	Trabajas menos que el chapista del coche fantásticoReply to: