[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Monitor y XOn dc, 2004-05-05 at 18:28, Debianita wrote:
> Hola,
> 
> No tinc manera d'aixecar les X.
> 
> He probat les mil i una opcions a partir de dpkg -reconfigure
> xserver-xfree86 y també amb l'ús de xf86config. A més, vaig buscar la
> fitxa tècnica del monitor (un vell LG StudioWorks de 15") per tal
> d'assefgurar-me de les tasses de refresc i altres variables.
> 
> Però res, no hi ha manera.
> 
> El error que em dona el log és el següent:
> ddScreen/ScreenInit failed for driver 0
Em sembla que això t'ho diu pk no sap quin escritori vols carregar de les X, 
proba d'arrencar les X soles, executa "X", sense res més, a veure que et diu.
Sinó també et pots mirar el log, que esta a /var/log/XFree86.log (em
sembla que es deia així el fitxer).
En aquest fitxer hi trobaras l'error de pk no pots arrencar les X
windows, però em sembla que t'ho diu clarament, NO troba cap escritori
per carregar, suposant que sigui aquest l'error, fes un echo "exec kde"
> /home/usuariquesigui/.xinitrc (es ke no em funciona el simbol extrany
aquell per indicar el home del teu user).
¿?¿?¿?¿?¿¿
> 
> El monitor en qüestió no conecta directament amb la TG (una vella d3fx
> Voodoo3, per cert) sino que passa per un switch KVM. Hi te alguna cosa
> a veure el switch? en princi crec que no, doncs el teclat (no sé el
> mouse, no puc probar-lo al no tenir X) va bé.
Suposant que no sigui això i encara has de trobar la bona configuració del 
XF86Config el que pots fer és un "xf86cfg -textmode", això et carregarà un 
"entorn" més o menys amigable, el qual et permetrà intentar configurar el 
servidor de les Xwindows
> Gràcies per l'ajuda.
De res, ha estat un plaer, i espero que et serveixi per arreglar el teu
problema :)
Fins la propera i molta merda (com diuen per la meva terra) :P
Ens veiem.
			Dats

"Been through Hell? Whaddya bring back for me?" -- A. Brilliant

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: