[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: M'he carregat les X...prova de posar això en consola en el teu home

mv .xinitrc .xinitrc.vell
echo "exec fluxbox" > .xinitrc
xinit

a veure que passa.

Jaume Soler i Mir, vares dir:

>Molt bones a tots.
>Bé hos explico el problema: Tinc les X instal·lades (el servidor) i les 
>XF86Config-4 perfectament configurades.
>L'altre dia vaig provar el gnome i hi tenia instal·lat les fluxbox. El 
>que em passa ara és que quan arrenco amb startx doncs sols m'arrenca el 
>servidor de X i no hi ha manera de que arrenquin les fluxbox.
>Algú em pot donar un cop de mà???
>
>Gràcies!
>
>


-- 
========================
     ^ ^
     O O
    (_ _)
muzzol(a)mail.ru
========================
jabber id: muzzol(a)jabber.dk
========================
No atribueixis qualitats humanes als ordinadors.
No els hi agrada.
========================
<echelon spamming>
bomb terrorism bush aznar teletubbies
</echelon spamming>Reply to: