[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

configurant webmin...estic instal·lant un servidor a casa i li vull posar el mínim d coses possibles. Per facilitar-me la feina d configurar el samba havia pensat en instal·lar-hi el webmin (temporalment) i fer-ho amb els seus assistents; però desrpés d'intal·lar, al intentar accedir des d'una altra màquina (el servidor no té X...) en diu que l'accés està denegat; he fet un dpkg-reconfiure però no hi ha la opció allà... algú sap quin fitxer he de modifiacar perquè accepti connexións d'altres ordenadors?

gràciesReply to: