[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: configurant webmin...Webmin uf, pero pq utilitzar webmin per configurar el samba si tens el
swat??


No s'enten...


En el seu fitxer de configuració deurà tenir el seu parametre per aceptar o
no connexions que no siguin localhost. Busca'l.
Bye ;-)

-----Mensaje original-----
De: Lluís Forns Puigmartí [mailto:boig@ya.com] 
Enviado el: lunes, 12 de abril de 2004 2:57
Para: debian-user-catalan@lists.debian.org
Asunto: configurant webmin...

estic instal·lant un servidor a casa i li vull posar el mínim d coses 
possibles. Per facilitar-me la feina d configurar el samba havia pensat 
en instal·lar-hi el webmin (temporalment) i fer-ho amb els seus 
assistents; però desrpés d'intal·lar, al intentar accedir des d'una 
altra màquina (el servidor no té X...) en diu que l'accés està denegat; 
he fet un dpkg-reconfiure però no hi ha la opció allà... algú sap quin 
fitxer he de modifiacar perquè accepti connexións d'altres ordenadors?

gràcies


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: