[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CD-ROM ocupat
Sabeu si hi ha alguna manera de trobar quin procés està ocupant un dispositiu determinat?

Per exemple el CD-ROM, doncs em trobo algunes vegades que quan el vaig a desmuntar, em dona un error de device busy i imagino que deu ser per culpa d'algún procés que s'ha quedat "zombie"...Reply to: