[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb el Kernel 2.6BÚ, ignorant l'error i pensant que ja estÓ instalĚlat el kernel,
reinicio per˛ realment no ho tenia al lilo.
Al ficar que arrenqui la imatge des de lilo (/boot/vmlinuz-2.6.4) em diu
que Ús massa gran:
[...]
Fatal: Kernel /boot/vmlinuz-2.6.4 is too big
[...]
He mirat la mida del mateix i Ús d'uns 4MB, no crec que sigui
massa gran o per quina raˇ em podria dir que Ús massa gran???

Per cert, amb aquest ordinador tinc la particiˇ /boot en els primers
cilindres sinˇ no puc arrancar (Ús disc-dur Ús vell) en fi el pc tb :P


On Mon, Mar 29, 2004 at 10:37:26PM +0200, Lluis wrote:
> El 29/03/04, a les 21:55:07, Jaume Soler i Mir ens deleit? amb les seg?ents paraules:
> > Hola a tots i totes, molt bones. Tinc un petit problema.
> > Estic compilant el nucli 2.6.4 en un Pentium a 133Mhz (concretament en 
> > un portatil Toshiba Tecra 510CDT)
> > i m'he trobat amb certs problemes.
> > Tot el proc?s de compilar em funciona correctament fins que arribo al 
> > make modules_install
> [...]
> > depmod: *** Unresolved symbols in 
> > /lib/modules/2.6.4/kernel/drivers/parport/parport_pc.ko
> > [...]
> > :make *** [_modinst_post] Error 1
> > 
> mmm, estas compilant un nucli diferent al que estas utilitzant mentre
> compiles?
> si es aixi, el problema es normal, i no te cap implicacio negativa, quan
> reiniciis amb el nou nucli, s'executara automaticament depmod -a sense
> problemes (o aixo suposo jo...)
> 
> apa!
> -- 
>  "And it's much the same thing with knowledge, for whenever you learn
>  something new, the whole world becomes that much richer."
>  -- The Princess of Pure Reason, as told by Norton Juster in The Phantom
>  Tollbooth 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Reply to: