[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: CD-ROM ocupatOn dt, 2004-03-30 at 14:32, Albert Manyà wrote:
> Sabeu si hi ha alguna manera de trobar quin procés està ocupant un 
> dispositiu determinat?

Si, per exemple lsof:

albert@p4:~$ lsof /mnt/dvd
COMMAND PID  USER  FD  TYPE DEVICE SIZE NODE NAME
bash  736 albert cwd  DIR  22,7 4096  2 /mnt/dvd
vim   833 albert cwd  DIR  22,7 4096  2 /mnt/dvd
bash  838 albert cwd  DIR  22,7 4096  2 /mnt/dvd


> Per exemple el CD-ROM, doncs em trobo algunes vegades que quan el vaig a 
> desmuntar, em dona un error de device busy i imagino que deu ser per 
> culpa d'algún procés que s'ha quedat "zombie"...

:)

Sort!


Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: