[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Impressora quànticaTinc una impressora a travès de la qual accedeixo via Samba + CUPS, que a vegades la veig i a vegades no, a vegades funciona i a vegades no.

- Vaig a http://localhost:631/ i la veig. Li dic que imprimeixi pàgina de prova i la imprimerix correctament.

- Obro foomatic-gui i la veig, li donc a imprimir pàgina de prova i no me la imprimeix. Diu:

Traceback (most recent call last):
  File "/usr/bin/foomatic-gui", line 330, in on_ptp_button_clicked
    foomatic.send_test_page(TESTPAGE, queue)
File "/usr/lib/python2.3/site-packages/foomatic/foomatic.py", line 302, in send_test_page
    pipe.write(data)
IOError: [Errno 32] La canonada s'ha trencat

- Amb Mozilla Thunderbird faig imprimir, ja em surt seleccionada la impressora, imprimeixo una plana i em surt tot i que amb alguns pettis errors: paraules enganxades, alguns caracters que no surten (o els imprimeix en blanc, que vindria a ser el mateix)

- Amb Mozilla Firefox faig imprimir i no em surt la impressora, només apareix una "Postscrip/Default". Imprimeixo i no surt res.

- Amb OpenOffice surt una impressora que hi havia abans i que funcionava, però que ara ja no hi és a la xarxa. En canvi, no apareix la impressora que hi ha ara, i per més qe donc d'alta noves impressores no la troba. Imprimeixo i no surt res.


Juro que he fet aquestes proves en gairebé plenes facultats perceptives i psicomotrius. :)

Quim

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: