[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

OpenOffice i els accents a UnixHola,

m'he trobat amb un problema que he solucionat i voldria comentar la resposta. 
El meu OpenOffice de la Debian Sarge patia un problema, de forma que no podia 
posar accents a les vocals. Funcionava tot, fins i tot podia posar el símbol 
de l'euro, però no els accents. A la resta de programes els accents 
funcionaven perfectament.

A l'ajut de l'openoffice posava quelcom de deadkeys del teclat de les X, però 
seguia sense funcionar. També havia trobat a varies llistes el tema de 
regenerar els locales: dpkg-reconfigure locales. Però seguia sense funcionar.

El problema que he detectat es que l'openoffice només detecta els locale de la 
forma ca_ES, o es_ES, ... i no ca_ES@euro utf8, o ca_ES@euro, etc.

La solució que he trobat ha estat editar el 
fitxer: /etc/openoffice/openoffice.conf 

i afegir al final:
export LANG=ca_ES

i finalment tot funciona perfecte. No sé si algú li pot servir, però pot ser 
si.

LeoReply to: