[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Els primers dubtes emprant sistemes operatius lliuresEn Josep Monés ha iniciat un tema interessant per a aquesta llista:

Els primers dubtes emprant sistemes operatius lliures
http://puntbarra.com/node/view/1970

He afegit un comentari explicant l'estat del projecte http://debiancat.info i la seva possible evolució, en la línia del que fa uns dies plantejava al (gairebé desèrtic) :) entorn de desenvolupament de DebianCat - https://gforge.interactors.coop/forum/forum.php?thread_id=32&forum_id=6

Quim

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: