[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Emulació scsiMoltes gràcies per l'ajuda. Al final he recompilat el kernel i s'ha
solucionat. Suposo que era algun problema de moduls. Ara he
desconfigurat un parell o tres de coses (hda sense DMA, ...) però suposo
que amb una altra intentona ho arreglarem.

Per cert, el lilo ja estava ben configurat (diria que l'espai no és
rellevant) i el dispositiu /dev/sr0 és un link a /dev/scd0. En altres
distribucions no sé si hi ha diferència entre un i altre.

Salut!

On Wed, 10 Mar 2004, Jornades Programari Lliure wrote:

> Carles Pagès wrote:
> > Bones,
> >
> > Tinc un problema amb la Debian Sarge recent instal·lada des d'un cd
> > netinst. No aconsegueixo configurar el dvd i la gravadora correctament.
> > El lilo està configurat per emular la CD-RW scsi però amb la
> > configuració original me la continuava detectant com una unitat ide
> > (/dev/hdc).
>
> Realment tens al lilo la línia
>
> append " hdc=ide-scsi"        (l'espai del principi crec que és rellevant)
>
> com a paràmetre global o bé associat a la imatge del nucli que uses normalment?
>
> >
> > Fent un lsmod veig que el modul ide-scsi ja està carregat,
> > juntament amb ide-cd i ide-detect entre altres. Em podrieu dir per a què
> > s'utilitzen aquests dos? És que són els únics que m'apareixen si miro el
>
> ide-cd és per accedir a un cdrom ide (només lectura). Pots usar-lo si només tens un CD-ROM ( no gravador) i també (crec) per lectors de DVD ide. El ide-detect ni idea. Primera notícia.
>
> > fitxer /etc/modules. Des d'on es carreguen la resta de moduls (ide-scsi,
> > tarja de so i xarxa, ...)?
>
> Si no es carreguen des del fitxer /etc/modules (que els carrega en iniciar la màquina), aleshores potser ho fan dinàmicament (sota demanda) en el fitxer /etc/modules.conf, que es genera amb l'ordre "update-modules" a partir de la info continguda en els fitxers de /etc/modutils
>
> >
> > Per fer una prova he tret el modul ide-cd (l'ide-detect es carrega
> > encara que jo l'hagi tret amb el modconf) tot i que ja no m'apareix cap
> > dels dos a /etc/modules i ara quan engego em detecta les dues unitats
> > com si fossin scsi, assignant la CD-RW a /dev/sr0 fins /dev/sr6 i el dvd
> > a /dev/sr7 fins /dev/sr13.
>
> /dev/sr0? jo tinc /dev/scd0...
>
> Has mirat els permisos de /dev/scd0 i/o /dev/sr0, i on apunten? haurien de ser un dispositiu amb nombre major 11 i nombre menor 0, 1...
>
> Els meus:
> # ll /dev/scd*
> brw-rw----  2 root   cdrom   11,  0 2002-03-14 22:54 /dev/scd0
>
> On apunta el teu enllaç simbòlic /dev/cdrom? (o /dev/cdrw) i el /dev/dvd?
>
>
> >
> > Algú em pot explicar en què m'equivoco o què està mal configurat? En el
> > mateix ordinador tinc una Slack configurada de la mateixa manera (dvd
> > ide i CD-RW amb emulació scsi) i tot funciona sense problemes.
> >
> > Moltes gràcies.
> >
> > - Carles -
> >
>
> Orestes,
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>Reply to: