[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: instal·lacio de Java SDKEl deb, no et posa al PATH ni posa el JAVA_HOME.


Hauries de provar de configurar-ho tu. Un cop fet. No tindras cap problemaSalutacions,


Jordi.

-----Mensaje original-----
De: R BA [mailto:robaad82@yahoo.es] 
Enviado el: jueves, 11 de marzo de 2004 10:06
Para: debian-user-catalan@lists.debian.org
Asunto: instal·lacio de Java SDK

Hola, tinc un problema, estic intentant instalar el
java sdk en la meva maquina Debian. El que faig es
baixarme el paquet rpm del java sdk de java.sun, i li
faig un alien pa pasarlo a .deb. Una vegada fer tot
aço li fike un dpkg -i per a instalarlo i tot
correcte, l'ultima vegada q ho vaig fer no vaig tindre
cap problema, però ara intente fer un java o un javac
i no els troba, i si entre al directori de la
instal·lació que es /usr/java/j2sdk1.4.2 i entre a la
carpeta /bin i els faig un ./javac em diu q no ha
pogut iniciar la Maquina Virtual...etc... he afegit al
/etc/profile la carpeta /usr/java/j2sdk1.4.2 i la
carpeta /usr/java/j2sdk1.4.2/bin, xo segueix sense
trobarmels, algu sap com solucionar aço???
Gracies!!!

Robba

___________________________________________________
Yahoo! Messenger - Nueva versión GRATIS
Super Webcam, voz, caritas animadas, y más...
http://messenger.yahoo.es


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: